No 49 (2020)

Spis treści

Strona tytułowa wraz ze spisem treści
 
1-8

Artykuły

Piotr Kochanek
11-30
Roman Deiksler
31-40
Paweł Madejski
41-60
Ireneusz Łuć
61-95
Robert Sławomir Suski
97-115
Michał Madej
117-132
Edyta Pluta-Saladra
133-160
Dariusz Wróbel
161-177
Marcin Janakowski
179-205
Anna Monika Jabłońska
207-227
Robert Kołodziej
229-263
Wiesław Bondyra
265-288
Dominika Burdzy
289-314
Yevgeniy Neklyudov
315-335
Maiia Lysenko
337-358
Stanislav Bogdanov
359-380
Jacek Piotrowski
381-401
Waldemar Paruch
403-423
Robert Skobelski
425-464
Andrzej Stępnik
465-485
Alicja Kulecka
487-529
Dariusz Magier
531-543
Alicja Gałczyńska
545-564

Materiały

Andrzej Adam Majewski
567-587

Artykuły recenzyjne

Urszula Świderska-Włodarczyk
591-601

Recenzje

Jarosław Kłaczkow, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1918-1939, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, 295 ss.
Przemysław Sołga
603-608
Tomasz Chłopecki, Myśl polityczna i prawna obozu rządzącego w Polsce w latach 1935-1939. Państwo-Prawo-Gospodarka, FNCE sp. z o.o., Poznań 2018, 605 ss.
Przemysław Sołga
609-617