Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 50, No 1 (2016) Ślepy zaułek harmonizacji podatku od towarów i usług - droga wyjścia? Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Stanisław Modzelewski
 
Vol 49, No 4 (2015) Środki europejskie – sukcesy i dysfunkcje Streszczenie w języku polskim
Maciej Tokarski
 
Vol 52, No 5 (2018) Assessment of consumer innovativeness - comparative research among consumers 60+ and the Y generation on the example of the smartphone Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Sylwia Badowska
 
Vol 54, No 1 (2020) Assessment of the Financial and Investment Components of Industrial Potential Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Oleh Kuzmin, Natalia Stanasiuk
 
Vol 48, No 4 (2014) Świadomość finansowa osób w wieku 50+ a korzystanie z produktów bankowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwa Kuchciak
 
Vol 50, No 4 (2016) Aukcja elektroniczna w zamówieniach udzielanych przez publiczną służbę zdrowia Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Szymański
 
Vol 50, No 1 (2016) Łączenie działalności rolniczej z pozarolniczą (wymogi ewidencyjne w zakresie opodatkowania dochodu) Streszczenie w języku polskim   PDF
Elżbieta Hajduga
 
Vol 50, No 1 (2016) Źródła dochodów własnych samorządu województwa w świetle ich samodzielności dochodowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Zofia Filipiak, Marek Dylewski
 
Vol 51, No 6 (2017) Źródła finansowania nakładów na działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Starzyńska
 
Vol 49, No 4 (2015) Źródła finansowania spółek z sektora MSP na rynku NewConnect w latach 2010–2013 Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Dąbkowska
 
Vol 51, No 6 (2017) Źródła finansowania startupów w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Cegielska, Danuta Zawadzka
 
Vol 50, No 3 (2016) Źródła i bariery efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Leszczyńska, Ki-Hoon Lee
 
Vol 49, No 3 (2015) Źródła informacji wykorzystywane w poszukiwaniu zagranicznych partnerów biznesowych a postrzeganie barier w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Lidia Danik
 
Vol 49, No 2 (2015) Życiorys naukowy profesor Bogumiły Muchy-Leszko Szczegóły   PDF   PDF (English)
Katarzyna Twarowska
 
Vol 50, No 1 (2016) „Restrukturyzowane zobowiązania podatkowe a pomoc publiczna w układzie” Streszczenie w języku polskim
Aleksandra Ewa Lubicz-Posochowska
 
Vol 49, No 3 (2015) Badania opinii pracowników w procesie identyfikacji patologicznych zachowań w miejscu pracy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dawid Szostek
 
Vol 49, No 4 (2015) Bank na rynku kapitału wysokiego ryzyka. Postulaty aktywnego uczestnictwa Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Paweł Cichy
 
Vol 49, No 4 (2015) Banki spółdzielcze jako podmioty ekologicznie odpowiedzialne. Analiza województwa dolnośląskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Zabawa
 
Vol 51, No 6 (2017) Banki zagraniczne w Polsce – czynniki wpływające na stabilność ich zaangażowania w okresie pokryzysowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Mikołajczyk
 
Vol 49, No 3 (2015) Bariery innowacji technologicznych i międzynarodowa orientacja rynkowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Małgorzata Stefania Lewandowska
 
Vol 47, No 2 (2013) Bariery we współpracy przedsiębiorstw innowacyjnych z  instytucjami otoczenia biznesu Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Misterek
 
Vol 53, No 1 (2019) Behaviors of young consumers in a virtual environment on the example of the fashion industry Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Magda Stachowiak-Krzyżan, Magdalena Ankiel
 
Vol 51, No 6 (2017) Bezpieczeństwo antykorupcyjne dla rozwoju Streszczenie w języku polskim   PDF
Alina Hussein
 
Vol 50, No 4 (2016) Bezpośrednie i pośrednie inwestycje w metale szlachetne Streszczenie w języku polskim   PDF
Urszula Maria Gierałtowska
 
Vol 51, No 3 (2017) Bezrobocie długotrwałe jako problem polskiego rynku pracy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Karolina Anna Jasińska
 
Vol 48, No 2 (2014) Bezrobocie w Polsce w okresie międzywojennym w kontekście jakości danych w spisach ludności Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Dolecka, Dorota Raczkiewicz
 
Vol 49, No 1 (2015) Bibliografia prac prof. dr hab. Genowefy Sobczyk Bibliografia prac prof. dr hab. Genowefy Sobczyk Streszczenie w języku polskim   PDF
Genowefa Sobczyk
 
Vol 48, No 3 (2014) Bitcoin a definicja i funkcje pieniądza Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Piotrowska
 
Vol 52, No 3 (2018) Bitcoin jako pieniądz w perspektywie islamu (wybrane problemy) Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Kurek, Jacek Adamek
 
Vol 49, No 4 (2015) Branże przyciągające kapitał podwyższonego ryzyka w Polsce Streszczenie w języku polskim
Elżbieta Ligia Grzegorczyk
 
Vol 54, No 3 (2020) Cashless Payments and Economic Growth in Selected European Countries Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Marlena Grzelczak, Radosław Pastusiak
 
Vol 52, No 5 (2018) Catalyst. Innowacja czy ograniczenie rozwoju rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce Streszczenie w języku polskim
Leszek Bednorz
 
Vol 49, No 4 (2015) Cateringowe aspekty wypłaty dywidendy a koniunktura giełdowa Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Pieloch-Babiarz
 
Vol 51, No 4 (2017) Cena złota jako determinanta kursów akcji kopalni złota Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Mamcarz
 
Vol 53, No 4 (2019) Changes in the Capital Structure of Polish Companies During the Last Twenty Years (1997–2017) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Jerzy Gajdka, Marek Szymański
 
Vol 54, No 2 (2020) China’s Foreign Investment Encouraged Catalogue and Negative Lists as a Tool of Foreign Direct Investment Attraction Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Jacek Jakubczak
 
Vol 52, No 5 (2018) Co-branding and brand loyalty: higher education institutions perspective Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Barbara Mróz-Gorgoń, Roman Kozel, Mateusz Grzesiak
 
Vol 55, No 1 (2021) Conditions for the Growth of Developers’ Activity on the Example of Poland and France Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Agata Antczak-Stępniak
 
Vol 51, No 4 (2017) CONDITIONS OF FUNCTIONING BIOFUELS IN POLAND Streszczenie w języku polskim
Zbigniew Kuryłek
 
Vol 53, No 1 (2019) Consumer experience in phone communication in the service purchasing process Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ilona Bondos
 
Vol 52, No 2 (2018) Coworking – geneza zjawiska i perspektywy rozwoju Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Stachura, Karolina Kuligowska
 
Vol 53, No 2 (2019) Created customer value by different trade formats of fast-moving consumer goods in Poland and Ukraine Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Genowefa Sobczyk, Yevhen Krykavskyy, Nazar Hlynskyy
 
Vol 53, No 3 (2019) Creating consumer protection law vs. responsible borrowing on the consumer loan market Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Grażyna Borys, Renata Manacka
 
Vol 54, No 3 (2020) Credibility of Discriminatory Models on the Example of Enterprises from the Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Rafał Pitera, Justyna Chmiel, Karolina Kozioł
 
Vol 54, No 2 (2020) Cross-Currency Interest Rate Swap Application in the Long-Term Currency Risk Management Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Piotr Wybieralski
 
Vol 47, No 4 (2013) Crowdfunding - doświadczenia światowe i polskie Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Krystyna Mitręga-Niestrój
 
Vol 50, No 4 (2016) Crowdfunding udziałowy w Stanach Zjednoczonych Streszczenie w języku polskim   PDF
Dominika Kordela
 
Vol 49, No 4 (2015) Czarny PR na polskim rynku kapitałowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Elżbieta Aniela Kubińska
 
Vol 49, No 4 (2015) Czas realizacji pełnego wyjścia z inwestycji funduszy private equity na GPW w Warszawie Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Sosnowski
 
Vol 48, No 4 (2014) Czy banki nadal są instytucjami zaufania publicznego? Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Gradoń
 
51 - 100 z 903 elementów << < > >>