Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 49, No 2 (2015) Życiorys naukowy profesor Bogumiły Muchy-Leszko Szczegóły   PDF   PDF (English)
Katarzyna Twarowska
 
Vol 50, No 1 (2016) „Restrukturyzowane zobowiązania podatkowe a pomoc publiczna w układzie” Streszczenie w języku polskim
Aleksandra Ewa Lubicz-Posochowska
 
Vol 49, No 3 (2015) Badania opinii pracowników w procesie identyfikacji patologicznych zachowań w miejscu pracy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dawid Szostek
 
Vol 49, No 4 (2015) Bank na rynku kapitału wysokiego ryzyka. Postulaty aktywnego uczestnictwa Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Paweł Cichy
 
Vol 49, No 4 (2015) Banki spółdzielcze jako podmioty ekologicznie odpowiedzialne. Analiza województwa dolnośląskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Zabawa
 
Vol 51, No 6 (2017) Banki zagraniczne w Polsce – czynniki wpływające na stabilność ich zaangażowania w okresie pokryzysowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Mikołajczyk
 
Vol 49, No 3 (2015) Bariery innowacji technologicznych i międzynarodowa orientacja rynkowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Małgorzata Stefania Lewandowska
 
Vol 47, No 2 (2013) Bariery we współpracy przedsiębiorstw innowacyjnych z  instytucjami otoczenia biznesu Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Misterek
 
Vol 51, No 6 (2017) Bezpieczeństwo antykorupcyjne dla rozwoju Streszczenie w języku polskim   PDF
Alina Hussein
 
Vol 50, No 4 (2016) Bezpośrednie i pośrednie inwestycje w metale szlachetne Streszczenie w języku polskim   PDF
Urszula Maria Gierałtowska
 
Vol 51, No 3 (2017) Bezrobocie długotrwałe jako problem polskiego rynku pracy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Karolina Anna Jasińska
 
Vol 48, No 2 (2014) Bezrobocie w Polsce w okresie międzywojennym w kontekście jakości danych w spisach ludności Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Dolecka, Dorota Raczkiewicz
 
Vol 49, No 1 (2015) Bibliografia prac prof. dr hab. Genowefy Sobczyk Bibliografia prac prof. dr hab. Genowefy Sobczyk Streszczenie w języku polskim   PDF
Genowefa Sobczyk
 
Vol 48, No 3 (2014) Bitcoin a definicja i funkcje pieniądza Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Piotrowska
 
Vol 52, No 3 (2018) Bitcoin jako pieniądz w perspektywie islamu (wybrane problemy) Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Kurek, Jacek Adamek
 
Vol 49, No 4 (2015) Branże przyciągające kapitał podwyższonego ryzyka w Polsce Streszczenie w języku polskim
Elżbieta Ligia Grzegorczyk
 
Vol 52, No 5 (2018) Catalyst. Innowacja czy ograniczenie rozwoju rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce Streszczenie w języku polskim
Leszek Bednorz
 
Vol 49, No 4 (2015) Cateringowe aspekty wypłaty dywidendy a koniunktura giełdowa Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Pieloch-Babiarz
 
Vol 51, No 4 (2017) Cena złota jako determinanta kursów akcji kopalni złota Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Mamcarz
 
Vol 52, No 5 (2018) Co-branding and brand loyalty: higher education institutions perspective Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Barbara Mróz-Gorgoń, Roman Kozel, Mateusz Grzesiak
 
Vol 51, No 4 (2017) CONDITIONS OF FUNCTIONING BIOFUELS IN POLAND Streszczenie w języku polskim
Zbigniew Kuryłek
 
Vol 52, No 2 (2018) Coworking – geneza zjawiska i perspektywy rozwoju Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Stachura, Karolina Kuligowska
 
Vol 47, No 4 (2013) Crowdfunding - doświadczenia światowe i polskie Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Krystyna Mitręga-Niestrój
 
Vol 50, No 4 (2016) Crowdfunding udziałowy w Stanach Zjednoczonych Streszczenie w języku polskim   PDF
Dominika Kordela
 
Vol 49, No 4 (2015) Czarny PR na polskim rynku kapitałowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Elżbieta Aniela Kubińska
 
Vol 49, No 4 (2015) Czas realizacji pełnego wyjścia z inwestycji funduszy private equity na GPW w Warszawie Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Sosnowski
 
Vol 48, No 4 (2014) Czy banki nadal są instytucjami zaufania publicznego? Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Gradoń
 
Vol 51, No 4 (2017) Czy inwestorzy na GPW w Warszawie powinni być przesądni? Na przykładzie stóp zwrotu 24 indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Borowski
 
Vol 51, No 6 (2017) Czy można wykorzystać instrumenty zwrotne do rozwoju sektora rolnego w krajach UE? Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Soliwoda
 
Vol 51, No 6 (2017) Czy pochodzenie państwowego kapitału determinuje reakcję inwestorów? Przypadek państwowych funduszy majątkowych na chińskim rynku giełdowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Urban
 
Vol 48, No 2 (2014) Czynniki determinujące szczęście w świetle indeksu lepszego życia OECD oraz indeksu dobrobytu (legatum Prosperity Index) Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Czerniak
 
Vol 51, No 1 (2017) Czynniki konkurencyjności w mikro i małych przedsiębiorstwach na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Lidia Jabłońska-Porzuczek, Joanna Smoluk-Sikorska
 
Vol 47, No 3 (2013) Czynniki kreacji bańki cenowej na rynku nieruchomości Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Masiukiewicz, Paweł Dec
 
Vol 49, No 1 (2015) Czynniki nierównowagi finansów publicznych w Polsce – próba oceny wybranych kategorii Streszczenie w języku polskim   PDF
Jolanta Szołno-Koguc
 
Vol 51, No 4 (2017) Czynniki określające cele działalności przedsiębiorstw rodzinnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Węcławski
 
Vol 51, No 5 (2017) Czynniki organizacyjne funduszy wpływające na poziom ryzyka inwestycyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Filip
 
Vol 48, No 3 (2014) Czynniki polityki dywidendowej w warunkach polskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogna Kaźmierska-Jóźwiak
 
Vol 52, No 4 (2018) Czynniki wpływające na innowacyjność gospodarki światowej w XXI wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Marcin Złoty
 
Vol 50, No 4 (2016) Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o wyborze pożyczkodawcy przez osoby 50+ Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Agnieszka Lewicka
 
Vol 50, No 1 (2016) Czynniki wywołujące nieefektywność egzekucji należności publicznoprawnych w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Ostojski
 
Vol 52, No 3 (2018) Dary finansowe jako transfery rodzinne w świetle wyników badań własnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Solarz
 
Vol 51, No 4 (2017) Dług ukryty jednostek samorządu terytorialnego – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Jastrzębska
 
Vol 50, No 1 (2016) Determinanty efektywności fiskalnej systemu podatkowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Konrad Raczkowski
 
Vol 50, No 1 (2016) Determinanty elastyczności przepisów prawa podatkowego (na drodze do poprawy systemu podatkowego) Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Borszowski
 
Vol 51, No 4 (2017) Determinanty i metodologia wyboru modelu łączenia działalności spółek komunalnych (na przykładzie MPO i KHK) Streszczenie w języku polskim   PDF
Elżbieta Kubińska, Magdalena Łojewska, Mariusz Andrzejewski, Jakub Bator
 
Vol 47, No 2 (2013) Determinanty inwestycji przedsiębiorstw Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Kasprzak-Czelej
 
Vol 48, No 4 (2014) Determinanty nabywania ubezpieczeń przez samorządy gminne w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Lisowski, Marcin Wojtkowiak
 
Vol 47, No 3 (2013) Determinanty rozwoju płatności mobilnych w Polsce i na świecie Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Klimontowicz
 
Vol 51, No 6 (2017) Determinanty struktury finansowania przedsiębiorstw rodzinnych. Czy rodzina ma znaczenie? Streszczenie w języku polskim   PDF
Błażej Socha
 
Vol 51, No 4 (2017) Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka
 
51 - 100 z 799 elementów << < > >>