Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 51, No 6 (2017) Ryzyko banków centralnych w warunkach nadzwyczajnej polityki monetarnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Irena Pyka, Aleksandra Nocoń
 
Vol 49, No 4 (2015) Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku – pomiar czy monitorowanie? Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska
 
Vol 50, No 4 (2016) Ubezpieczenia kredytów eksportowych jako narzędzia wspierające handel międzynarodowy Streszczenie w języku polskim  PDF
Robert Antoni Dankiewicz
 
Vol 49, No 4 (2015) Efektywność wybranych funduszy akcji małych i średnich spółek w latach 2010–2014 Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka
 
Vol 49, No 4 (2015) Wpływ ustanowienia G-SIIs na funkcjonowanie sektora ubezpieczeniowego – wybrane aspekty Streszczenie w języku polskim  PDF
Robert Kurek
 
Vol 51, No 5 (2017) Porównanie wykorzystania sieci neuronowych i analizy dyskryminacyjnej w ocenie niewypłacalności Streszczenie w języku polskim
Aleksandra Wójcicka
 
Vol 51, No 5 (2017) Ryzyko podatkowe i instrumenty jego minimalizacji w Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Biernacki
 
Vol 51, No 4 (2017) Ocena wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego w świetle ryzyka realizacji zadań Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Filipiak
 
Vol 49, No 4 (2015) Ryzyko finansowe inwestycji w sukuk Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Piotrowski
 
Vol 51, No 4 (2017) Identyfikacja problemów i korzyści z wdrożenia audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyniki badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Jolanta Ciak
 
Vol 51, No 6 (2017) Globalne banki a ryzyko systemowe w Unii Europejskiej – narzędzia ograniczania Streszczenie w języku polskim  PDF
Jan Koleśnik
 
Vol 51, No 6 (2017) Minimalizacja ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązania modelowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń
 
Vol 50, No 3 (2016) Zagrożenia bezpieczeństwa systemu emerytalnego Streszczenie w języku polskim
Lidia Zofia Jabłońska-Porzuczek
 
Vol 49, No 4 (2015) Finansjalizacja a zmiany strukturalne na rynku towarów rolnych w pierwszych latach XXI w. Streszczenie w języku polskim  PDF
Jacek Dariusz Tomaszewski
 
Vol 51, No 5 (2017) Wpływ sanacji kredytów frankowych na rynek swapów walutowych w PLN Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Mielus
 
Vol 47, No 3 (2013) Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty Streszczenie w języku polskim  PDF
Błażej Kochański
 
Vol 47, No 3 (2013) Krótka sprzedaż bez pokrycia jako nowe potencjalne źródło ryzyka systemowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Aspadarec
 
Vol 51, No 6 (2017) Narzędzia oceny systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach działających w Polsce w latach 2013–2015 Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Garczyński
 
Vol 50, No 3 (2016) Mikro- i makroostrożnościowa polityka nadzorcza względem sektora bankowego – potencjalne obszary konfliktów i sposoby ich minimalizacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Zygierewicz
 
Vol 51, No 5 (2017) Ryzyko płynności a poziom płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Rzeczycka, Gabriela Golawska-Witkowska
 
Vol 51, No 5 (2017) Czynniki organizacyjne funduszy wpływające na poziom ryzyka inwestycyjnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Filip
 
Vol 52, No 6 (2018) Model budowania zaangażowania interesariuszy w funkcjonowanie organizacji – zaufanie a ryzyko Streszczenie w języku polskim
Wioletta Sylwia Wereda
 
Vol 52, No 6 (2018) Model systemu ochrony instytucjonalnej (IPS) w polskich bankach spółdzielczych Streszczenie w języku polskim
Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz
 
Vol 51, No 2 (2017) Uwagi o ryzykach łańcuchów dostaw w handlu ze Wschodem Streszczenie w języku polskim
Mirosław Antonowicz, Arkadiusz Żurek
 
Vol 52, No 1 (2018) Zarządzanie ryzykiem procesów w Systemie Zarządzania Jakością Streszczenie w języku polskim
Anna Walaszczyk
 
Vol 47, No 3 (2013) Identyfikacja ubezpieczycieli ważnych systemowo Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Hanna Bednarczyk
 
Vol 49, No 1 (2015) Obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Struktura i funkcjonowanie instrumentu Streszczenie w języku polskim  PDF
Henryk Mamcarz
 
Vol 49, No 1 (2015) Postrzeganie ryzyka jako czynnik warunkujący zachowanie konsumenta w kanale dystrybucji Streszczenie w języku polskim  PDF
Marcin Lipowski
 
Vol 47, No 4 (2013) Stosunki finansowe między bankami komercyjnymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi: zasady organizowania i ryzyka Streszczenie w języku polskim
Volodymyr Chybaj, Oleksandra Tesak
 
Vol 47, No 3 (2013) Współczesny bank wobec paradygmatu zaufania publicznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Zieliński
 
Vol 47, No 3 (2013) Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian Streszczenie w języku polskim  PDF
Irena Pyka, Maria Czech
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza dyskryminacyjna ryzyka upadłości Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Mentel
 
Vol 47, No 3 (2013) Rola polityki informacyjnej spółek kapitałowych w prawidłowym funkcjonowaniu relacji inwestorskich Streszczenie w języku polskim  PDF
Gabriela Łukasik
 
Vol 47, No 3 (2013) Ryzyko obsługi jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy działalności banków komercyjnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Galiński
 
Vol 49, No 1 (2015) Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich spełnienia przez wykonawców a zasada uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Wacława Starzyńska
 
Vol 48, No 1 (2014) Akcje kopalni złota jako instrument inwestowania kapitału Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Mamcarz
 
1 - 36 z 36 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.