Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Dawno, dawno temu… O roli baśni w wychowaniu i edukacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Tychmanowicz
 
Vol 30, No 2 (2017) Model realizacji kariery: perspektywa indywidualnych wartości i postaw Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Jakimiuk
 
Vol 30, No 1 (2017) O duchowości i jej rozwoju w dzienniku komputerowym Zbigniewa Pietrasińskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Rzepa
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Promocja zdrowia i prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziewcząt na łamach czasopism kobiecych z drugiej połowy XIX i początków XX w. Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Kalinowska-Witek
 
Vol 32, No 4 (2019): Aktualne problemy pedagogiki i psychologii pracy, red. Joanna Wierzejska, Katarzyna Nowosad Innowacje i przedsiębiorczość w szkole jako odpowiedź na wyzwania zmieniającego się świata Streszczenie w języku polskim  PDF
Inetta Nowosad
 
Vol 29, No 2 (2016) Naukowe szkoły Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. V.G. Korolenki Streszczenie w języku polskim
Olena Hnizdilova
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Sarzała
 
Vol 29, No 2 (2016) Profesjonalizacja jako czynnik rozwoju świadomości zawodowej przyszłego nauczyciela Streszczenie w języku polskim
Svitlana Bilozerska
 
Vol 28, No 2 (2015) Osobliwości kształtowania kompetencji zawodowej przyszłego pedagoga na uniwersytecie pedagogicznym Streszczenie w języku polskim
Svitlana Maschak
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Rola wybranych sprawności fonologicznych w twórczości językowej dziecka Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Kostka-Szymańska
 
Vol 28, No 2 (2015) Twórczy rozwój indywidualności przedszkolaków przy pomocy bajek narodowych Streszczenie w języku polskim
Oksana Hevko
 
Vol 29, No 4 (2016) Problemy rozwoju zawodowego osobowości w badaniach ukraińskich naukowców Streszczenie w języku polskim  PDF
Nellia Nyczkało
 
Vol 29, No 2 (2016) Wykorzystanie metody projektu w edukacji przedszkolnej Streszczenie w języku polskim
Nadiya Dudnyk
 
Vol 29, No 2 (2016) Ukraińsko-polskie wzajemne wpływy pedagogiczne w wymiarze historycznym: przypadek Wasyla Suchomlińskiego Streszczenie w języku polskim
Olga Sukhomlynska
 
Vol 29, No 2 (2016) Teoretyczne podstawy psychologiczno-pedagogicznego wsparcia osobowego i zawodowego rozwoju przyszłych nauczycieli Streszczenie w języku polskim
Lesia Vasylenko, Igor Vasylenko
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.