Vol 50, No 1 (2016)

Spis treści

Ekonomiczne aspekty polityki podatkowej państwa a efektywność systemu podatkowego

Stanisław Owsiak
PDF
15
Joanna Marczakowska-Proczka
PDF
29
Krystyna Piotrowska-Marczak
PDF
41
Sławomir Franek, Adam Adamczyk
PDF
51
Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
PDF
61
Konrad Raczkowski
PDF
71
Maciej Cieślukowski
PDF
83
Anna Kosidłowska
PDF
93
Małgorzata Barbara Twarowska
PDF
101
Agnieszka Alińska
PDF
113
Anna Jadwiga Moździerz
PDF
123
Wiesława Ziółkowska
135
Piotr Podsiadło
PDF
147
Barbara Woźniak
PDF
159
Adam Wyszkowski, Aneta Kargol-Wasiluk
PDF
169

Prawne uwarunkowania efektywności systemu podatkowego

Paweł Borszowski
PDF
183
Rafał Pasternak
PDF
193
Dominik Mączyński
PDF
203
Anna Elżbieta Dalkowska
PDF
215
Aleksandra Ewa Lubicz-Posochowska
PDF
225
Małgorzata Ofiarska
PDF
235
Przemysław Ostojski
PDF
245
Jolanta Aneta Wilk, Krzysztof Zbigniew Wilk
PDF
255

Potrzeba i pożądane kierunki zmian podatków samorządowych

Zbigniew Ofiarski
PDF
265
Beata Guziejewska
PDF
275
Paweł Felis
PDF
285
Marzanna Poniatowicz, Ryta Dziemianowicz
PDF
295
Ryta Dziemianowicz, Marzanna Poniatowicz
PDF
305
Marek Kazimierz Pypeć
PDF
315
Krystyna Brzozowska, Magdalena Kogut-Jaworska
PDF
327
Beata Zofia Filipiak, Marek Dylewski
PDF
339
Jarosław Dziuba
PDF
351
Joanna Śmiechowicz
PDF
361
Sebastian Gnat
PDF
371
Katarzyna Alesandra Kopyściańska
PDF
381
Anna Milewska
PDF
391
Wojciech Gonet
PDF
399
Katarzyna Aleksandra Wójtowicz
PDF
409

Instrumenty podatkowe w decyzjach przedsiębiorstw

Jarosław Marczak, Jasna Bogovac
421
Bożena Ciupek, Jan Kaczmarzyk, Piotr Kania
PDF
431
Adam Zdunek
PDF
441
Bożena Ciupek, Jan Kaczmarzyk, Piotr Kania
PDF
449
Małgorzata Magdalena Hybka
459
Krzysztof Magdij
PDF
469
Grzegorz Wojciech Matysek
PDF
477
Marcin Jamroży
PDF
487
Marta Kluzek
PDF
497
Anna Drywa
PDF
507
Magdalena Ajchel
PDF
517
Natalia Kotlarek
PDF
529
Dobrosława Maria Antonów
PDF
537
Elżbieta Hajduga
PDF
547
Przemysław Pest
PDF
559

Problemy funkcjonowania podatku od towarów i usług

Witold Stanisław Modzelewski
PDF
571
Teresa Famulska
PDF
579
Beata Rogowska-Rajda
PDF
589
Tomasz Tratkiewicz
PDF
601
Tomasz Mariusz Budzyński
PDF
611
Dariusz Pauch
PDF
621
Patrycja Monika Kozłowska
PDF
631
Rafał Lipniewicz
643
Ewelina Skwierczyńska
PDF
651
Tomasz Kazimierz Chojnacki
PDF
659

Personalizacja i społeczne uwarunkowania systemu podatkowego

Anna Krajewska
PDF
669
Hanna Kuzińska
PDF
681
Bożena Stanek
PDF
691
Robert Zieliński
PDF
701
Artur Mudrecki
PDF
711
Renata Budlewska
PDF
725
Sławomira Kańduła, Joanna Śmiechowicz
PDF
735

Recenzje

Maciej Miszewski
PDF
747